OPPLEV, OPPSØK OG OPPDAG ARKITEKTUR 

 

OM OSS

BOHO er en organisasjon med formål å gi barn og ungdommer muligheten til å oppleve og lære om arkitektur og alt dette feltet innbærer. Vi vil lage en arena der barn og ungdom kan dele sine arkitekturopplevelser med hverandre og hjelpe hverandre å forstå arkitektur og stedsutforming. BOHO inviterer og setter opp et samarbeide mellom arkitekter og designere som skal jobbe med barn og ungdom på deres premiser.

                        

Vi ønsker å inspirere neste generasjon av Oslos innbyggere og øke deres bevissthet om arkitektur og gjøre dem til kompetente deltakere i fremtidens diskusjoner om bærekraftig byutvikling og bokvalitet i byen.

                        

«BOHO» startet som en del av Oslo Open House' program for barn og ungdom i 2017. Fra 2018 er vi en selvstendig organisasjon med bredere visjoner og ambisjoner.

 

Workshops

For barn og unge

BOHO arrangere workshoper om arkitektur, by- og bomiljø for skoleklasser, kommuner og andre samarbeidspartnere.

 

Vi er opptatt av å formidle sammenhenger mellom byrom, arkitektur og landskap, men aller viktigst; hvordan man skaper en by hvor barna vil leve og hva som er et godt rom for menneskene som skal leve der.

 

Aktivitetene og workshopene vil være utformet for å skape læring og mestring hos deltakerne. Barna og ungdommene vil bli møtt av arkitekter, designere og andre profesjonelle med relasjoner til feltet som vil gi dem innføring i arkitektur og design.

 

Workshopene vil være utformet slik at barn og unge skal lage egne forslag og komme med ideer til løsninger og ut fra dette føle mestring gjennom å bygge, tegne og diskutere.

Er du interessert i en workshop med Boho? Kontakt oss på tlf. 907 91 961.

Opplev, oppsøk

og oppdag

arkitektur og design

Neste arrangement:

boho@sentralen, Oslo, 

20. oktober kl 11.00 til 16.00

Under BOHO@sentralen vil barna kunne utforske og oppleve arkitektur ved å delta i workshoper og aktiviteter både innendørs og utendørs.

 

Gjennom selv å bygge, tegne og oppleve vil de lære om arkitektur og bærekraftig byplanlegging. 

 

I samarbeid med UNGSentralen, Atelier Oslo, Mad Arkitekter og  White Arkitekter.

VÅRE SPONSORER

 
 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTESPILLER

 
 

KONTAKT OSS:

 

Barnas Open House

Keyna Aranguren Hoff

Daglig leder

M: +47 907 91 961

E:  keyna@barnasopenhouse.no

A: Pilestredet 81, 0354 Oslo

  • Facebook - Grey Circle