OPPLEV, OPPSØK OG OPPDAG ARKITEKTUR 

 

OM OSS

BOHO er en organisasjon med formål å gi barn og ungdommer muligheten til å oppleve og lære om arkitektur og alt dette feltet innbærer. Vi vil lage en arena der barn og ungdom kan dele sine arkitekturopplevelser med hverandre og hjelpe hverandre å forstå arkitektur og stedsutforming. BOHO inviterer og setter opp et samarbeide mellom arkitekter og designere som skal jobbe med barn og ungdom på deres premiser.

                        

Vi ønsker å inspirere neste generasjon av Oslos innbyggere og øke deres bevissthet om arkitektur og gjøre dem til kompetente deltakere i fremtidens diskusjoner om bærekraftig byutvikling og bokvalitet i byen.

                        

«BOHO» startet som en del av Oslo Open House' program for barn og ungdom i 2017. Fra 2018 er vi en selvstendig organisasjon med bredere visjoner og ambisjoner.

 

BOHOs visjon er «Oppsøk, oppdag, opplev!»

Awards Won

Workshops

For barn og unge

BOHO arrangere workshoper om arkitektur, by- og bomiljø for skoleklasser, kommuner og andre samarbeidspartnere.

 

Vi er opptatt av å formidle sammenhenger mellom byrom, arkitektur og landskap, men aller viktigst; hvordan man skaper en by hvor barna vil leve og hva som er et godt rom for menneskene som skal leve der.

 

Aktivitetene og workshopene vil være utformet for å skape læring og mestring hos deltakerne. Barna og ungdommene vil bli møtt av arkitekter, designere og andre profesjonelle med relasjoner til feltet som vil gi dem innføring i arkitektur og design.

 

Workshopene vil være utformet slik at barn og unge skal lage egne forslag og komme med ideer til løsninger og ut fra dette føle mestring gjennom å bygge, tegne og diskutere.

Er du interessert i en workshop med Boho? Kontakt oss på tlf. 907 91 961.

Opplev, oppsøk

og oppdag

arkitektur og design

Neste arrangement:

boho@sentralen, Oslo, 

31.10 /01.11 kl 12.00 til 16.00

Under BOHO@sentralen vil barna kunne utforske og oppleve arkitektur ved å delta i workshoper og aktiviteter både innendørs og utendørs.

 

Gjennom selv å bygge, tegne og oppleve vil de lære om arkitektur og bærekraftig byplanlegging. 

 

I samarbeid med UNGSentralen, Atelier Oslo, Mad Arkitekter og  White Arkitekter.

VÅRE SPONSORER

 
 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTESPILLER

 
 

KONTAKT OSS:

 

Barnas Open House

Keyna Aranguren Hoff

Daglig leder

M: +47 907 91 961

E:  keyna@barnasopenhouse.no

A: Pilestredet 81, 0354 Oslo

  • Facebook - Grey Circle